fel
le

Alapvető algoritmusok vektorokra

A vektorokkal kapcsolatosan számtalan egyszerű, és bonyolultabb algoritmus elképzelhető. Ezekről a könyv egyik utolsó fejezete (Alapvető algoritmusok) részletesebben szól. Emeljünk ki néhányat ezek közül:

Feltöltés billentyűzetről I.

Egy N elemű int vektor elemeinek bekérése, feltöltés billentyűzetről.

int[] t = new int[20];
for(int i=0;i<t.Length;i++)
{
        Console.Write("Kerem a tomb {0}. elemenek erteket:",i);
        int x = int.Parse( Console.ReadLine() );
        t[i] = x;
}
 

Feltöltés billentyűzetről II.

Egy N elemű int vektor elemeinek bekérése, feltöltés billentyűzetről. Egyszerű szabály alkalmazása a bekért értékekre, pl. csak [1,100] közötti számokat fogadhatunk el:

int[] t = new int[20];
int i=0;
while (i<t.Length)
{
                Console.Write("Kerem a tomb {0}. elemenek erteket:",i);
                int x = int.Parse( Console.ReadLine() );
                if (1<=x && x<=100)
                {
                        t[i] = x;
                        i++;
                }
                else Console.WriteLine("Nem elfogadható érték.");
        }
}
 

Feltöltés véletlen értékekkel

Egy adott N elemű int vektor feltöltése véletlen értékekkel konkrétan [1..90] intervallumból:

Random rnd = new Random();
int[] t = new int[20];
for (int i=0;i<t.Length;i++)
{
        t[i] = rnd.Next(1,91);
}
 

Vektor elemeinek összegzése

Állapítsuk meg, mennyi egy adott N elemű vektorban lévő elemek összege:

public static int Oszzegkepzes(int[] t)
{
        int sum = 0;
        for(int i=0;i<t.Length;i++)
                sum += t[i];
        return sum;
}
 

Vektor elemeinek átlagának meghatározása

Állapítsuk meg, mennyi egy adott N elemű vektorban lévő elemek átlaga:

public static double Atlagkepzes(int[] t)
{
        int sum = 0;
        for(int i=0;i<t.Length;i++)
                sum += t[i];
        return (double)sum/t.Length;
}
 

Minimumkiválasztás tétele I. (for, érték)

Határozzuk meg, hogy egy adott N elemű vektorban előforduló legkisebb elem értékét:

public static int MinimalisElem_Erteke(int[] t)
{
  int min = t[0];
  for(int i=1;i<t.Length;i++)
     if (min>t[i]) min=t[i];
  return min;
}
 

Megszámlálás I. (for)

Határozzuk meg egy adott 'N' elemű vektorban valamely T tulajdonságú elemből hány példány van. A jelen kódban a konkrét feladat: számoljuk meg hány 80-tól nagyobb érték van a tömbben:

public static int Megszamlalas_1(int[] t)
{
  // T tulajdonság: 80tól nagyobb szám
  int db = 0;
  for(int i=0;i<t.Length;i++)
    if (t[i]>80)  db++;
  return db;
}
 
Hernyák Zoltán
2013-01-24 10:50:24