fel
le

Magasszintű Programozási Nyelvek I. - Vizsgatematika

 • Programozási nyelvek fejlődése, generációk, osztályozások.
 • A programkészítés lépései. Fordítás lépései. Futtató rendszerek.
 • Karakterkészlet. Azonosítók. Deklaráció.
 • Alapvető típusok (érték és referencia), jellemzőik, tárolási igényük, literálok.
 • Értékadó utasítások (érték és referencia-típus esetén).
 • Literálok, konstansok.
 • Változók (név, típus, hatáskör, élettartam).
 • Garbage Collector.
 • Numerikus operátorok. Numerikus és egyéb kifejezések kiértékelési rendszere, precedenciák, típuskonverziók.
 • Logikai, karakter, string operátorok.
 • Be-, és kiviteli utasítások.
 • Szekvencia mint programvezérlési szerkezet.
 • Egyszerű és összetett elágazások, shortcut.
 • Logikai és egyéb ciklusok, break, continue.
 • Véletlenszám-generálás.
 • Tömbök (egydimenziós, többdimenziós eset).
 • Listák.
 • Rekordok.
 • Felsorolás (enum).
 • Alprogramok kialakítása, kezelése (eljárás és függvény jellegű esetek). Return utasítás.
 • Közös változók az alprogramok között.
 • Paraméter-kezelés (bemenő, kimenő, átmenő, referencia és érték típusú paraméterek).

A jelölt, kihúzott témáját részletesen dolgozza ki, úgy, hogy feleletével átfogó képet adjon a témával kapcsolatban! A témához tartozó fogalmakat szakszerű magyarázza el, és használja. Törekedjen a téma átgondolt, rendszerezett, önálló előadására. Példákon keresztül is tudja használni az adott fogalmakat.

Programozási nyelvek fejlődése, generációk, osztályozások.

 • Ismertesse a programozási nyelvek generációt, azok legfontosabb jellemzőit az adott generáción, összehasonlítva az előző generációval (új jellemzők, hiányosságok, stb).
 • Ismertesse a programozási nyelvek stílus szerinti csoportosítását (imperatív, oop, funkcionális, logikai), a stílusok legfontosabb ismérveit.

A programkészítés lépései. Fordítás lépései. Futtató rendszerek.

 • Ismertesse a forráskód megírása utáni lépéseket (szintaktikai ellenőrzés, szemantikai ellenőrzés, kódgenerálás, optimalizálás, linkelés) a futtatható kód előállításáig.
 • Ismertesse a kód indítása utáni futtatási technikákat, futtatási módszereket (direkt, interpreter, felügyelt), azok jellemzőit, előnyöket, hátrányokat.

Karakterkészlet. Azonosítók. Deklaráció.

 • Ismertesse a forráskód megírása során használható karakterkészleteket és kódlapokat (ASCII, UniCode) különös tekintettel a magyar speciális karakterek használatára a forráskódon belül.
 • Ismertesse az azonosító fogalmát, képzésének szabályait.
 • Ismertesse a deklaráció lényegét, miért kell deklarálni, miket lehet deklarálni (típusok, konstansok, változók, alprogramok), mely esetben mit értünk deklaráció alatt.

Alapvető típusok (érték és referencia), jellemzőik, tárolási igényük.

 • Ismertesse az érték és referencia (value & reference type) típusok közötti különbség lényegét.
 • Ismertesse az alapvető nyelvi típusokat (egészek, törtek, logikai, karakter, string) altípusait, ismérveit, tárolási igényét, és azonosítsa, melyik konkrét típus melyik típuskategóriába tartozik (érték, referencia).

Értékadó utasítások (érték és referencia-típus esetén). ##

 • Ismertesse hogyan kell értelmezni a value-type és ref-type típusú változók között az értékadó utasítás működését.

Literálok, konstansok. ##

 • Ismertesse az adott alapvető nyelvi típus esetén az ugyanolyan típusú literál szintaktikai szabályait (egész számok tizes, tizenhatos számrendszerbeli alakja, tört számok lebegőpontos és normál alakja, logikai literálok, karakter literálok, különös tekintettel a billentyűzetről nem beírható karakterekre, speciális vezérlő karakterek, unicode karakterek, string-literálok @ és @ nélküli alakja).
 • Ismertesse a literálok és konstansok közötti különbségeket, a konstansok előnyeit, a konstansok általános alakját.
 • Ismertesse, a konstansok kezdőérték-adásánál milyen elemek használhatók fel.

Változók (név, típus, hatáskör, élettartam). ##

 • Ismertesse a változó fogalmát, helyfoglalását referencia és érték típusú változó esetén.
 • Ismertesse a hatáskör fogalmát, jelentőségét.
 • Ismertesse az élettartam fogalmát, jelentőségét. Ismertesse a két lehetséges élettartam (statikus, dinamikus) közötti különbségeket. Adjon példát mindkét típusú változóra.

Garbage Collector. ##

 • Ismertesse a GC működését, és kapcsolatát az élettartammal.

Numerikus operátorok. Numerikus és egyéb kifejezések kiértékelési rendszere, precedenciák, típuskonverziók. ##

 • Ismertesse az egész és lebegőpontos típusokra értelmezett numerikus operátorokat.
 • Ismertesse a numerikus kifejezések kiértékelési lépéseit, hogyan kerül meghatározásra a kifejezés eredményének típusa.
 • Ismertesse a különböző típusú rész-kifejezések közötti operátorok végrehajtását (pl. int * double).

Logikai, karakter, string operátorok. ##

 • Ismertesse a logikai, karakter, string típusokra értelmezett operátorokat.

Be-, és kiviteli utasítások. ##

 • Ismertesse egy választott programozási nyelven a konzolos kiviteli utasítások működését. Hogyan tud elemi típusú adatokat a képernyőre kiírni, illetve összetett kiírásokat megvalósítani (pl „X=<érték>” formátumúakat). Hogyan tud nem elemi típusú adatokat (enum, rekord, tömb) kiírni a konzolra.
 • Ismertesse egy választott programozási nyelven a konzolos beviteli utasítások működését. Hogyan tud elemi típusú adatokat (számok, logikai, karakter, string), és nem elemi típusú adatokat (enum, rekord, tömb) beolvasni a konzolról.

Szekvencia mint programvezérlési szerkezet. ##

 • Ismertesse egy választott programozási nyelven a szekvencia, mint programvezérlési szerkezet működését.

Egyszerű és összetett elágazások, shortcut. ##

 • Ismertesse egy választott programozási nyelven a szelekció (elágazás), mint programvezérlési szerkezet működését, különös tekintettel az egyszerű, és összetett elágazások szintaktikai, szemantikai szabályaira (if, switch), hogyan nyílik arra lehetőség, hogy utasításblokkokat helyezzünk el egy adott eset-ágra.
 • Ismertesse a rövidzár-kiértékelés (shortcut) lehetőségeit, jelentőségét.

Logikai és egyéb ciklusok, break, continue. ##

 • Ismertesse egy választott programozási nyelven a ciklusszervezési lehetőségeket, elől-, és hátultesztelő esetekre, logikai és egyéb vezérlésű ciklusok szintaktikai és szemantikai szabályait.
 • Ismertesse a kivételes esetek kezelési lehetőségeit a ciklusok működésében (continue, break).

Véletlenszám-generálás. ##

 • Ismertesse a ’véletlenszám-generálás’ működését, a kiinduló érték jelentőségét, kezelését.
 • Ismertesse egy választott programozási nyelven hogyan tud egész, és tört véletlen értékeket előállítani tetszőleges számintervallumokban.

Tömbök (egydimenziós, többdimenziós eset). ##

 • Ismertesse az összetett adattípus fogalmát.
 • Ismertesse a tömb (egydimenziós, kétdimenziós, többdimenziós) létrehozásának szintakikai szabályait value-type és reference-type alaptípus esetén.
 • Adjon módszert a tömb feltöltésére value-type és reference-type alaptípus esetén.
 • Adjon módszert a tömb feldolgozására (összegzés, kiírás, ...) value-type és reference-type alaptípus esetén.
 • Ismertesse két tömb típusú változó közötti értékadó utasítás jelentését.
 • Ismertesse tömb típusú paraméterfogadás-átadás háttérbeli működését.

Listák. ##

 • Ismertesse az összetett adattípus fogalmát.
 • Ismertesse a lista létrehozásának szintakikai szabályait.
 • Adjon módszert a lista feltöltésére value-type és reference-type alaptípus esetén.
 • Adjon módszert a lista feldolgozására (összegzés, kiírás, ...) value-type és reference-type alaptípus esetén.
 • Ismertesse két lista típusú változó közötti értékadó utasítás jelentését.
 • Ismertesse lista típusú paraméterfogadás-átadás háttérbeli működését.

Rekordok. ##

 • Ismertesse az összetett adattípus fogalmát.
 • Ismertesse a rekord típusú változók létrehozásának szintakikai szabályait.
 • Adjon módszert a rekord feltöltésére, használatára.
 • Ismertesse két rekord típusú változó közötti értékadó utasítás jelentését.
 • Ismertesse rekord típusú paraméterfogadás-átadás háttérbeli működését.

Felsorolás (enum). ##

 • Ismertesse az enum típuscsoport jellemzőit, jelentőségét.
 • Ismertesse egy konkrét enum létrehozásának szintaktikai szabályait.
 • Ismertesse egy enum típusú konstans, változó létrehozásának szintaktikai szabályait.
 • Ismertesse az enum típusú változókra vonatkozó értékadó utasítások alakját.
 • Ismertesse az enum típusú változók be, és kivitelét console alkalmazások esetén.

Alprogramok kialakítása, kezelése (eljárás és függvény jellegű esetek). Return utasítás. ##

 • Ismertesse az alprogramok jelentőségét, kialakításának szintaktikai és szemantikai szabályait, sorrendiség kérdését
 • Ismertesse az alprogramok használatát (meghívás) ha az alprogram ugyanabban az osztályban, másik osztályban, másik névtérben van.
 • Ismertesse a return utasítás szintaktikai és szemantikai szabályait.

Közös változók az alprogramok között. ##

 • Ismertesse az alprogramok közötti adatáramlás lehetséges megvalósításait, ezek kapcsolatát a hatáskör és élettartam fogalmakkal
  • közös változók használata
  • függvények használata
  • paraméterek használata

Paraméter-kezelés (bemenő, kimenő, átmenő, referencia és érték típusú paraméterek). ##

 • Ismertesse az alprogramok esetén a formális és aktuális paraméterlista fogalmát
 • Ismertesse a bemenő paraméterek használatát value-type és reference-type esetekre, a két eset hasonlóságát és különbségét
 • Ismertesse a kimenő paraméterek használatát value-type és reference-type esetekre, a két eset hasonlóságát és különbségét
 • Ismertesse a átmenő paraméterek használatát value-type és reference-type esetekre, a két eset hasonlóságát és különbségét

A jelölt, kihúzott témáját részletesen dolgozza ki, úgy, hogy feleletével átfogó képet adjon a témával kapcsolatban! A témához tartozó fogalmakat szakszerű magyarázza el, és használja. Törekedjen a téma átgondolt, rendszerezett, önálló előadására. Példákon keresztül is tudja használni az adott fogalmakat.

Eger, 2007.11.10

Hernyák Zoltán
2013-01-24 17:57:50