Olvasnivaló


Az egri csillagásztoronyról, annak történetéről és bemutatott tárgyairól részletes leírás az Alapítvány kiadásában megjelent múzeumi tájékoztatókban olvasható:

AZ EGRI CSILLAGÁSZTORONY - KIÁLLITÁSVEZETŐ.
Írta: Vasné Tana Judit. Eger 2001.
A képekkel gazdagon illusztrált füzet a Specula rövid történeti összefoglalását követően részletes leírást ad a kiállított tárgyakról és a Sötétkamráról.

ALBERT FERENC ÉS AZ EGRI CSILLAGÁSZTORONY.
Írta: Vasné Tana Judit. Eger, 2001.
A Specula történeti ismertetését követően bemutatja Montedegói Albert Ferenc életét és munkásságát.
Mindkét füzet megrendelhető, ill. megvásárolható a csillagászati kiállításon, valamint a Magyar Csillagászati Egyesület "Poláris" Bemutató Csillagvizsgálójában (Budapest, III. Laborc u. 2/c.)

 

A Specula alapításáról, kezdeteiről részletes levéltári kutatás alapján készült leírások:

Bevilaqua-Borsody Béla:
A galanthai gróf Eszterházy Károly egri püspök által alapított egri egyetem csillagvizsgálójának története. Stella (folyóirat) 4. évf. 101-143- old. 1929.

 

A múzeumi berendezésekről olvasható:

Bartha Lajos:
Csillagásztorony és Csillagászati Múzeum Egerben. Technikatörténeti Szemle, 1967. 4. sz.
Zétényi Endre:
Az egri Csillagvizsgáló délvonala. Föld és Ég, 1976. évi 6. sz.

 

Az egri csillagászokról:

Bartha Lajos:
Az egri Specula és a Csillagászati Múzeum. Föld és Ég, 1989/3. sz.
Vargha Domokosné - Kanyó Sándor:
Csillagkoronák éjféli barátja. Tittel Pál élete és működése. Budapest, 1988.
Zétényi Endre:
Albert Ferenc. Egri Pedagógiai Füzetek, 203. sz. Eger, 1963.

 

További irodalmi tájékoztató a cikkekben található.