Két évszázados csillagásztorony Egerben

Aki vasúton érkezik Egerbe, már az állomásról megpillantja a városközpontban kiemelkedő tornyot. De gépkocsival, autóbusszal közeledve a városhoz, mindenhonnan hamar feltűnik az egykori Líceum - a mai Eszterházy Károly Főiskola épülettömbjéből magasra emelkedő (53 méteres) csillagvizsgáló torony, tetején a jellegzetes kis kupolával.

Eger látképe.

A csillagvizsgálót 1764-ben gróf Eszterházy Károly (1725-1799) egri püspök alapította a tervezett egyetem egyik intézményeként. Költségeket nem kímélve, a maga korának legjobb és - a lehetőség szerinti - legnagyobb csillagászati műszereit szerezték be, főleg angliai műhelyekből. Elképzelése szerint a csillagásztorony - akkori latinos nevén a "specula"- egyaránt szolgálta volna az oktatást és a tudományos kutatást. Ezért arra is gondja volt, hogy a csillagvizsgálóban jól képzett szakember dolgozzon, és fiatal tudósokat képezzen ki.

A Főiskola a toronnyal.

A csillagvizsgáló-torony már 1776-ban a tetőszintig készen állt, és megkezdődött a berendezése. Teljes egészében 1785-re készült el. Madarassy János csillagász (1741-1814) került a csillagvizsgáló élére. Uralkodói parancsra azonban a tervezett egyetemet papneveldévé, majd gimnáziummá minősítették. Ennek keretében pedig sem anyagi, sem oktatási lehetősége nem volt egy nagyszabású obszervatórium fenntartására. Amikor a 19. sz. elején újból matematikus került a csillagvizsgálóba, a tehetséges Tittel Pál (1784-1831) személyében, az akkora már egyre elavuló eszközökkel nem sok érdemi munkát végezhetett. A csillagásztorony önmaga múzeumává vált!
A 19. sz. közepétől az egri Csillagásztorony utolsó vezetője, Albert Ferenc (1811-1883) mindent megpróbált a műszerek felújítása érdekében. Az egri érsektől kapott szerény támogatás azonban nem segített az egri Specula újraélesztésében.
1898 - ban a csillagászok Budapesten rendezett nemzetközi találkozója alkalmából, majd 1930-ban újra rendbe hozták az ódon eszközöket. A második világháború során a torony, és a benne levő műszerek súlyosan megrongálódtak. 1951-ben a berendezés nagy részét Budapestre szállították.

A Torony a Főiskola udvaráról.

A főiskola tornyának helyreállításával, 1966-ban került a két évszázados berendezés nagy része - részben már restaurálva - az eredeti helyére. Ekkor nyílt meg a hatodik emelet nyugati megfigyelőtermében a Csillagászati Múzeum. A kiállítást Európaszerte nevezetessé teszi, hogy eredeti helyükön mutatja be az 1700-as évek csillagvizsgálóját. Folyamatos fejlesztését a fenntartó, az Eszterházy Károly Főiskola, valamint, az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány végzi.

A csillagásztornyot, mint kiállító helyet az Eszterházy Károly Főiskola tarja fenn és működteti.