Személyi információk
Név: Dr. Mátyás Ferenc
Születési idõ: 1949. 08. 15.
Születési hely: Forró
Munkahely: Eszterházy Károly Fõiskola, Természettudományi Fõiskolai Kar, Matematika Tanszék
Beosztás: Tanszékvezetõ fõiskolai tanár; tudományos és külügyi rektorhelyettes
Kutatási tudományterület: Számelmélet, lineáris rekurziók.
Iskolai végzettség: Matematika - fizika szakos középiskolai tanár (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1973)
Tudományos fokozat, cím, ösztöndíj, OTKA
1981: Egyetemi doktor (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen)
1996: PhD (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen)
2002: Habilitált doktor (Debreceni Egyetem, Debrecen)
Széchenyi István Ösztöndíj (2002 – 2005)
2001 - 2004: OTKA kutatás témavezetõje
2005 - 2008: OTKA kutatás témavezetõje

Munkahelyek, beosztások
Eddigi egyetlen munkahely: Eszterházy Károly Fõiskola, Matematika Tanszék
1973-81: Fõiskolai tanársegéd 
1981-89: Fõiskolai adjunktus
1989-97: Fõiskolai docens
1997- : Fõiskolai tanár
1999- : A Matematika Tanszék tanszékvezetõje
2002- : Tudományos és külügyi rektorhelyettes

Oktatási tevékenység
Klasszikus algebrai és számelméleti témákban előadások tartása és szemináriumok vezetése, matematika szakos hallgatóknak, 2006-tól ugyanezen témákban matematika szakos BSc-s hallgatóknak

Tudományos folyóiratok szerkesztõ bizottsági tagsága, szakmai szervezeti tagság
Annales Mathematicae et Informaticae (fõszerkesztõ)

2004 - : A Magyar Akkreditációs Bizottság Matematikai és Számítástudományi Szakbizottságának tagja
2002 - : A Miskolci Akadémiai Bizottság Matematikai és Informatikai Munkabizottságának elnöke

Referálás referáló folyóiratnál
Zentralblatt für Mathematik
Mátyás Ferenc honlapja