fel
le

Kiképzés és Franciasakk

 • IS és AS operátor, vegyes típusú listák készítése (ős + gyerek is előfordul rajtuk)
 • műveletvégzés a különböző típusú objektumokkal
 • interface

Kacsa kiképzőtelep

A hadsereg különböző szárnyas állatkák kiképzőbázisát működteti a Cheyenne hegység alatti titkos alagutakban. Az állatkák kemény sporttevékenységet űznek. Aki nem bírja, az kikerül a bázisról. A legjobbakat átvesszi a Mission Impossible Force alakulat. Az állatkák futnak, úsznak, repülnek. Kevés ételt és italt kapnak ehhez. A különböző állatkák más-más módon bírják az úszás, futás, egyéb tevékenységeket, attól függően, hogy milyen a testalkatuk. Minden állat képes valamennyi kaját és vizet raktározni a testében, melyet a sporttevékenységek során elhasznál. Ha ez nullára elfogy, akkor az állatka elájul, nem bírja a kiképzést.

IAllat interface:

 • eszik(mennyiseg): az állatka eszik valamennyit, a mennyiség tört érték is lehet,
 • iszik(mennyiseg): hasonló az eszik-hez
 • uszik(km): az állatkát arra utasítja az őrmester, hogy ússzon adott km-nyi távot le
 • fut(km): futni kell
 • repul(km): repülni kell

Allatka osztály:

 • tárolt kaja mező: tört érték, 0.0 -tól 100.0 -ig,
 • tárolt víz mező:tört érték, 0.0 -tól 100.0 -ig,
 • elájult mező: bool I/N
 • tartalmaz egy, az interface-ben leírt eszik függvényt, mellyel maximum 100.0 -ig képes növelni a tárolt kaja mennyiségt
 • hasonlóan az iszik függvényt is tartalmazza, hasonlóan maximum 100.0 -ig növeli a tárolt vizet
 • konstruktor a kezdőértékekkel

Kacsa osztály: őse az állatka, és implementálja az IAllat interface-t az alábbiak szerint:

 • a kacsa jól tud úszni, így 1Km táv úszása 1 egységnyi kaját fogyaszt, s mivel bármilyen vizet megiszik, így 1 km úszás során maximum 5 egységnyi vizet is pótol sunyiban
 • a kacsa nem jól repül, 1 Km repülés 5 egységnyi kaja és 4 egységnyi vízbe kerül
 • a kacsa nem is fut jól, 1 Km futás 7 egységnyi kaja és 5 egységnyi víz

Róka osztály: őse az állatka, és implementálja az IAllat interface-t az alábbiak szerint:

 • a róka nem úszik jól, 1 Km táv 6 egység kaja, 2 egység víz
 • a róka nem tud repülni, semmilyen repülési utasításra nem reagál
 • a róka jól fut, 1 Km táv 1 egységnyi kaja és 1 egység víz

Sas osztály: őse az állatka, és implementálja az IAllat interface-t az alábbiak szerint:

 • a sas nem tud úszni, nem reagál az úszási utasításokra
 • a sas kiválóan repül, 1 Km táv 0.5 egység kaja, 0.5 egység víz
 • a sas rosszul fut, 1 km táv 5 egység kaja, 3 egység víz

Kiképzőtábor konténer osztály

 • állatok listája, melyen szerepelhetnek a fenti típusú állatok
 • fv hozzáad, paramétere valamely állat a fentiek közül
 • fv töröl, paramétere valamely állat
 • fv etetés, paramétere egy adag kaja, a függvény minden állatnak ad enni, egyenlően elosztva a kapott kajamennyiséget közöttük
 • fv etetés, paramétere egy adag víz, a függvény minden állatnak ad inni, egyenlően elosztva a kapott kajamennyiséget közöttük
 • fv futás, paramétere a km érték, a függvény minden állatot elküld futni az adott távra, majd ellenőrzi, valaki elájult-e. Az ájultakat kiveszi a listából.
 • hasonlóan a futáshoz, legyen úszás és repülés függvény is.
 • túlélők száma property, a kiképzésben még bene lévő állatkák száma,
 • túlélők property, a kiképzést túlélő állatkák listáját adja meg

Főprogram

 • példányosít egy kiképzőtábort, és random állatkákat ad hozzá a három típusból, összesen 100-at
 • egy ciklusban az alábbiakat teszi:
  • random választ hogy mely tevékenységet végezze (etetés, itatás, futtatás, úszás, repülés)
  • ha etetés, akkor random mennyiségű kaját ad enni, az életben lévőek számától függően, fejenként kb 20-40 egységet (random)
  • itatás hasonlóan
  • futás, úszás, repülés, random távra, 10-30 Km távok
  • ha már nincs a kiképzésben senki, akkor leáll
  • ha a kiképzésben már kevesebb mint 20 állat van, akkor leáll
 • kiírja melyik típusú állatból hány darab maradt meg a kiképzésben

HF: Franciasakk

Cella segédosztály, két publikus mezővel

 • x,y egész számok, 1..8 (a sakktábla 8 soros és 8 oszlopos)
 • konstruktor

Készítsünk egy interface-t az alábbiak szerint:

 • csapat property: csak olvasható, megadja melyik csapatba tartozik a bábu (enum: sötét, világos)
 • pozíció property: csak olvasható, megadja az x,y koordináját a bábunak a táblán belül
 • ütés függvény, paramétere a sakktáblán még "életben" lévő bábuk listája (ellenség és barát, mindenki), a függvény ebből választ egy bábut akit le tud(na) ütni. ha nincs ilyen bábu, akkor null értékkel tér vissza.
 • lépés függvény, paramétere a táblán jelenleg üres cellák listája, a függvény megad ebből 1 cellát ahova a bábu lépni tud, vagy null-t ha sehova nem tud lépni

Készítsük el a sakkbábuk osztályait, akik implementálják a fenti függvényeket. Ügyeljünk arra, hogy több bábunál ügyelni kell arra is, hogy pl. a bástya sok üres mezőre léphet (ugyanabban a sorban és oszlopban,elvileg) de gyakorlatilag csak olyan mezőre léphet, ameddig elléphet úgy, hogy nincs senki az útjában. Hasonlóan, ütni is csak akkor képes a sorában vagy oszlopában lévő ellenséget, ha nem áll semmi az útban.

Sakktábla konténer osztály:

 • 8x8 mátrix a bábukkal,
 • egy cellában egyszerre csak 1 bábu szerepelhet
 • fv alaphelyzet, generálja a sakktábla kezdő állapotát (sötét és világos bábuk felrakása)
 • fv kirajzol, kirajzolja az aktuális állapotot a képernyőre
 • fv lépni kell, paramétere egy enum érték, hogy a sötét vagy világos jön. Kiválasztja az összes adott színű bábut, majd random választ közülük:
  • először mindegyiknek meghívja az ütés függvényt, hátha a bábu tud ütni. random sorrendben dolgozza fel a bábukat. ha bármelyik tud ütni, akkor itt a vége.
  • ha senki se tud ütni, akkor mindegyiket sorban meghívja hogy tudnak-e lépni (random sorrendben). Ha bármelyik tud lépni, akkor itt a vége. Ha senki sem tud ütni
  • a fv bool értékkel tér vissza, true ha legalább egy bábu tudott ütni vagy lépni
 • fv sakkozás
  • felállítja a bábukat alaphelyzetbe
  • először a világosak, majd a sötétek lépnek, minden menet után kirajzolja a pálya aktuális állapotát.
  • a sakk véget ér, ha valamelyik csapat már nem tudott lépni sem ütni, vagy elfogytak
  • a sakkozás függvény visszatérési értéke a szín, amelyik csapat nyerte a sakkot

Főprogram:

 • példányosít egy sakkot
 • utasítja egy 100 játszma lejátszására
 • megadja a 100 menetből hányat nyertek a világosak, hányat a sötétek.

Hernyák Zoltán
2013-04-30 17:53:09