fel
le

Függvények, listák

Paraméteres és visszatéréses függvények. Listák.

#1   Random lottó

Az előző gyakorlatban megfogalmazott és megoldott 5-ös lottószelvény előállító programot írjuk át paraméteres, visszatérési értékes megoldásra, és vektor helyett használjunk (a végére már 5 eleművé váló) listát.

#2   Adatbekérés adott összegig

Kérjünk be számokat, és tároljuk el egy listába, amíg a számok összege meghaladja a 100-at. Csak pozitív számokkal dolgozzunk, a negatív beírt számokra jelezzünk hibát (de folytassuk a feldolgozást). A beírt számokat jelenítsük meg a képernyőn a végén, vesszővel elválasztva, egy sorban.

#3   Adatbekérés végjelig

Kérjünk be számokat, és tároljuk el egy listába, amíg egy speciális számot be nem ír a program kezelője:

  • első esetben legyen a speciális szám a 0,
  • készítsük el a program azon verzióját is, amikor a program kezelője először beírja melyik speciális számot kívánja használni, majd a bevitel végét ezzel a speciális számmal jelzi.

A beírt számokat jelenítsük meg a képernyőn a végén, vesszővel elválasztva, egy sorban.

#4   Közös osztók

Kérjünk be két számot, határozzuk meg a közös osztókat oly módon, hogy először generáljuk le az első szám osztóit egy listába, majd a második szám osztóit, végül vessük össze a két listát, melyek a közös elemek.

#5   Prímtényezős felbontás

Kérjünk be egy egész számot (N), generáljuk le egy listába N-ig a prímszámokat, majd egy ugyanekkora méretű listát definiáljunk, melyben tároljuk el melyik prímszám hányszoros osztója a számnak (pl a N=9 esetén a prímszámok [2,3,5,7] az osztók száma [0,2,0,0]). Ez alapján írassuk ki a szám prímtényezős felbontását (amely prímszám 0-szor osztó, azt nem kell kiíratni, amelyik legalább egyszer osztó, azt a megfelelő hatványon (darabszám) jelenítsük meg (pl 9 = 3-2).

#6   Vektorok hasonlósága

Két, 30 elemű vektort töltsünk fel véletlen számokkal a [20,60] intervallumból. A két vektort hasonlónak nevezzük, ha van legalább 15 db közös elemük (amely mindkét vektorban legalább egyszer szerepel). Döntsük el, hogy a két vektor hasonló-e.

Házi feladat

#7   Unió, metszet, különbség

Egy 20 elemű [10,80] és egy 30 elemű [20,90] listát töltsünk fel számokkal, minden szám csak egyszer szerepelhet az adott listában (halmaz-szerű lista). Határozzuk meg és írjuk ki a két lista unió, metszet, különbség elemeit (A unio B = mindkét listában előforduló elemek, A metszet B = az A-ban vagy a B-ben, de mindkettőben nem előforduló elemek, A különbség B = az A-ban előforduló, de a B-ben nem előforduló elemek).

Hernyák Zoltán
2013-03-16 17:56:31