fel
le

Kétirányú elágazások gyakorlása

Az előzőeken felül az IF+ELSE szerkezetek gyakorlása a cél, valamint összetett logikai kifejezések felírása (ÉS és VAGY operátorok). Véletlenszámok előállítása.

#1   Összeadás gyakorlása

Állítsunk elő 2 db véletlen számot 1..10 között. Írjuk ki a képernyőre a két számot, majd kérjük meg a kezelőt, hogy adja meg ezen számok összegét. A program ellenőrízze le, hogy a beírt összeg helyes-e.

#2   Speciális véletlen számok

Állítsuk elő az alábbi véletlen számokat

 • -10..+10
 • 20..50, de csak páros lehet
 • ötszázezer és kétmillió közé esik, de tízezerrel oszhtató
 • 5 és 20 közé eső tört érték, de csak maximum 1 tizedesjegyet tartalmazhat

#3   Sorrendi kérdés (2 számmal)

Kérjünk be két számot billentyűzetről, és irassuk ki milyen sorrendiséget tükröznek:

 • a két szám egymáshoz képest növekvő sorrendet alkot
 • a két szám egymáshoz képest csökkenő sorrendet alkot
 • a két szám egyenlő

#4   Sorrendi kérdés (3 számmal)

Kérjünk be három számot billentyűzetről, és irassuk ki milyen sorrendiséget tükröznek:

 • a szám egymáshoz képest növekvő sorrendet alkot
 • a számok egymáshoz képest csökkenő sorrendet alkot
 • a számok egyenlőek
 • a sorrend össze-vissza

#5   Rokonsági kérdés

Tegyük fel, hogy van két férfi, akikről tudjuk hogy valamiféle rokoni kapcsolatban állnak egymással. Kérjük be először a neveiket (pl. Lajos és Pista), majd kérdezzük meg a születési évüket (a kérdésben nevükkel hivatkozzunk rájuk: "kérem Lajos születési évét..."). A születési évek szerint állapítsuk meg a közöttük lévő korkülönbséget, majd az alábbi alapján adjuk meg a lehetséges rokoni kapcsolat megnevezését:

 • korkülönbség nem nagyobb 18 évnél: valószínűleg testvérek
 • korkülönbség legalább 18 év, de nem több mint 40 év: az idősebbik a másik apja. Ezt megfelelő nevekkel írjuk ki, pl: ''valószínűleg Lajos az apja Pista-nak''
 • korkülönbség több mint 40 év, de kevesebb mint 60 év: nagyapa-unoka. Hasonlóan, nevekkel írjuk ki: ''valószínűleg Pista a nagyapja Lajos-nak''.
 • korkülönbség több mint 60 év: dédnagypapa-ükunoka. Hasonlóan, nevek kiírásával oldjuk meg.

Ügyeljünk a program írásakor arra, hogy nem lehet tudni előre, hogy a fiatalabb, vagy az idősebb férfi adatait vesszük előre. A program minden sorrend és minden korkülönbség esetén működjön helyesen!

#6   Számtani sorozat

Kérjünk be három számot, és határozzuk meg, hogy számtani sorozatot alkotnak-k (szomszédos elemek különbsége egyenlő).

#7   Mértani sorozat

Kérjünk be három számot, és határozzuk meg, hogy mértani sorozatot alkotnak-k (szomszédos elemek hányadosa állandó). A programot teszteljük a 3,5,9 számokkal (ezek nem alkotnak mértani sorozatot).

#8   Síknegyed

Kérjünk be egy kétdimenziós pont koordinátáit (x,y), és írassuk ki melyik síknegyedbe esik (esetleg a pont az X vagy Y tengelyre esik, vagy az origóra).

#9   Körök metszése

Kérjünk be két kör adatait (középpontjának x,y koordinátája, sugara). Az adatok birtokában a program határozza meg, hogy a köröknek vannak-e közös pontjaik (metszik-e egymást).

#10   Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása

Kérjük be az '''a*x+b=0''' egyenlet független változóit (a és b), és amennyiben az egyenletnek van megoldása, úgy adjuk meg azt.

#11   Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása

Kérjük be az ~a*x2+b*x+c=0~ egyenlet független változóit (a,b,c), és amennyiben az egyenletnek van megoldása (vannak megoldásai) úgy adjuk meg azt (azokat).

#12   Menü szerkezetű számológép

Készítsünk olyan programot, amely bekér két egész számot, majd megkérdezi, hogy milyen műveletet végezzen el közöttük (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, maradékos osztás). A program a kiválasztott műveletet hajtsa végre, és az eredményt írja ki a képernyőre.

#13   Menü szerkezetű síkidom program

Készítsünk olyan programot, amely induláskor megkérdezi hogy kör, téglalap, négyzet adatait kívánjuk-e kezelni. Majd bekéri a megfelelő síkidom jellemző adatait (sugár, oldalak hosszúsága), és kiírja a képernyőre a választott síkidom kerületét és területét.

#14   Logikai érték bekérése

Készítsünk olyan programot, amely két logikai értéket olvas be billentyűzetről. Az értékeket magyarul, Igen/Nem formában kell megadni. A program a bevitt értékekkel végezze el a logikai ÉS valamint a VAGY műveleteket, és azok eredményét szintén magyarul írja ki a képernyőre.

Hernyák Zoltán
2013-03-16 15:05:15