fel
le

Elágazások gyakorlása

A feladatok célja a Console.WriteLine és ReadLine gyakorlása, egyszerű adatbekérések (különböző típusokra), elágazások. Az ÉS és VAGY operátorok használata még kerülendő, valamint ne használjunk ELSE-t sem (de előfordulhat hogy az IF ág több utasítást is tartalmaz). Az ELSE helyett írjuk meg az IF-t még egyszer, negált kifejezéssel:

 • Console.ReadLine
 • int.Parse, double.Parse, Convert.ToInt, int.TryParse
 • DateTime.Now.Year
 • IF

#1   Előjel kiírása

Irjunk olyan programot, amely bekér egy egész számot billentyűzetről, majd kiírja a szám előjelét (negatív, pozitív). Ebben a feladatban a nulla értéket tekintsük pozitívnak.

Lehetséges módosítások, bővítések:

 • amennyiben nullát ír be a kezelő, írjuk hogy ez bizony nulla.

#2   Páros-páratlan

Kérjünk be egy egész számot, és írjuk ki a képernyőre, hogy ő páros-e vagy páratlan.

Lehetséges módosítások, bővítések:

 • csak pozitív számok esetén vizsgáljunk paritást
 • a nullát különítsük el mint speciális esetet

#3   Mennyi a nagyobb?

Kérjünk be két számot, és írjuk ki a nagyobbat a képernyőre.

Lehetséges módosítások, bővítések:

 • kezeljük azt az esetet, amikor mindkét szám egyenlő
 • csak pozitív számokra működjön a program, amennyiben valamelyik szám negatív, jelezzünk hibát
 • csak akkor jelezzünk hibát, ha mindkét szám negatív
 • amennyiben az első szám negatív, a második számot már be se kérjük.

#4   Életkorod?

Kérjünk be egy egész számot, tekintsük ezt egy életkornak, és írassuk ki az életkorhoz tartozó megnevezést az alábbiak szerint:

 • [0..8) gyerek
 • [8..18) fiatalkorú
 • [18..60) felnőtt
 • [60..120] nyugdíjas
 • minden más érték esetén adjunk hibaüzenetet

#5   Testtömegindex

Számoljuk ki a testtömeg indexünket. Jelezzük ki melyik kategóriába tartozunk. A testtömeg index képlete: BMI = testsúly (kg) / magasság^2 (m2). Ha a BMI

 • kisebb mint 16 akkor súlyosan sovány
 • kisebb mint 17, akkor mérsékelt sovány
 • kisebb mint 18.5, akkor enyhe sovány
 • kisebb mint 25, akkor normáls
 • kisebb mint 30, akkor túlsúlyos,
 • kisebb mint 35, akkor I. fokú elhízás
 • kisebb mint 40, akkor II. fokú elhízás
 • egyéb értékek esetén III. fokú elhízás

#6   Dolgozat százalékos eredménye

Kérjünk be egy dolgozat pontszámot, majd a maximális pontszámot. Számoljuk ki a dolgozat százalékos eredményét. Írassuk ki a jegyet: 50%-ig elégtelen, a továbbiakban minden 10% esetén egy jegy növekedés.

Házi feladatok

#7   Háromszög szerkeszthető?

Kérjünk be három számot, amelyek egy háromszög három oldalhosszúságát képviselik. Határozzuk meg az értékek alapján, hogy a háromszög szerkeszthető-e.

A megoldás során az alábbiakat vegyük figyelembe:

 • Egy háromszög szerkeszthető, ha minden oldala nagyobb mint nulla, és bármely két oldal összege nagyobb mint a harmadik oldal hossza.

#8   Mennyi a nagyobb?

Kérjünk be három számot, és írjuk ki közülük a legnagyobbat az alábbiak figyelembevételével:

 • nincs legnagyobb szám, ha mindhárom szám egyforma (pl: 3,3,3)
 • akkor sem eldönthető mennyi a legnagyobb érték, ha a legnagyobbnak választandó szám kétszer is szerepel a három számban (pl: 3,2,3)
 • eldönthető, ha van ugyan ismétlődés, de az nem a legnagyobb szám (pl: 2,3,2)

Módosítás: ne a legnagyobb szám értékét, hanem a sorszámát írjuk ki, vagyis hogy hanyadikként írtuk be a legnagyobb számot.

#9   Kör és négyzet metszései

Kérjünk be egy kör középpontjának koordinátáit, és sugarát. Valamint egy négyzet bal felső sarkának koordinátáit, és oldalhosszúságát. Határozzuk meg a két síkidom körvonalának hány metszéspontja van.

Hernyák Zoltán
2013-03-16 11:03:53